توضیحات محصول

با این پروتز :

  • کیفیت زندگی بیمار شما بهبود می يابد.
  • خطر عفونت کاهش می یابد (کلیه/مثانه سیستم بسته).

موارد مصرف:

  • بیمارانی که نیاز به نفروستومی دائمی دارند.
  • شكست در درمان با  استنت حالب
  • بیماران مبتلا به سرطان

اجزا ست:

  • پروتز Detour
  •  ديلاتور آمپلاتز  شيت 30 Ch/Fr
  • ابزار Tunneling
  • بسته بندی جداگانه
  •  استریل