ويژگی ها:
جنس: پلی اورتان
مناسب براِی درناژ كوتاه مدت ( یک ماهه)
حلقه انتهای کتتر قابلیت حفظ شكل دارد كه احتمال جابه جایی کتتر را کمتر می كند.
دارای نشانگر در هر سانتی متر كه  كمک می كند تا جراح از ميزان ورود کتتر مطمئن شود.