دیگر نیازی به رزرو اتاق آندوسکوپی نیست، بنابراین در وقت صرفه جويی می شود.

حمل و نقل و راه اندازی آن آسان است.

به لطف طراحی Isiris® α و گراسپر آن، جراح نیازی به کمک پرستار در طول عمل ندارد.

با Isiris® α، برداشتن استنت را می توان در هر مکان و هر زمان انجام داد.

Isiris® α یک دستگاه یکبار مصرف و استريل است.