• کتتر سوپرافلو  برای مراقبت های کوتاه مدت و طولانی مدت كاربرد دارد.
  •  راحتی مناسب برای بیمار به دلیل انعطاف پذیزی و سازگاری بیولوژیکی .
  • ست کامل با غلاف تروكار قابل جدا شدن، همراه با کتتر سیلیکونی (Integral Balloon Catheter) و اسکالپل.
  • 12 و 16 Fr