• کتتر مدرج اجازه می دهد تا جراح از ميزان ورود آن به داخل حالب مطمئن  شود.
  • همراه با استایلت از جنس پلی استر و کانکتور قفل Luer برای سرنگ
  • جنس کتتر: Neoplex
  • استريل
  • طول : 70  سانتی متر