طیف وسیعی از جديدترين محصولات جراحی ارولوژی و مراقبت از بی اختياری را از دو برند كلوپلاست و ولليد توسط هلدينگ برتر در ايران توزيع می شود.