• کیفیت صدا و شنیدن انواع صداها و فرکانس ها، از ویژگی های اين گوشی حرفه ای است یک طرف قطعه سینه ای chestpiece، برای معاینه اطفال و طرف دیگر برای معاینه بزرگسالان استفاده می شود.
  • قطعه سینه ای دوطرفه، برای معاینه اطفال و بزرگسالان
  • طرف اطفال می تواند با استفاده از یک حلقه rim، به یک بل باز برای شنیدن صداهای با فرکانس پایین تبدیل شود.
  • به دلیل استفاده از تکنولوژی دیافراگم قابل تنظیم در این گوشی ها، با هر دو طرف بزرگ و کوچک گوشی، صداهایی با فرکانس کم یا زیاد را تنها با تغییر فشار – فشار ملایم برای صداهای با فرکانس کم یا فشار بیشتر برای صداهای با فرکانس بالاتر – می توان شنيد.
  • کانال های حذف کننده صداهای مزاحم که در لوله های گوشی تعبیه شده است.
  • سری های نرم که محکم به لوله چسبیده اند و باعث می شود راحت در گوش قرار گیرند و پزشک با آن احساس راحتی می كند وصداها را به خوبی ميشنود.
  • عملکرد قوی گوشی
  • در ساخت آن از لاتکس حساسیت زا استفاده نشده است.
  • در رنگ های مختلف