• بدون برداشتن چسب کیسه را می توان تعويض نمود.
  • تخليه گاز از سيستم دو تكه راحت تر است
  • قابليت اتصال به كمربند دارد.
  • اين كيسه ها به سه شكل ته بسته، ته باز و شيردار می باشند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات استومی به وب سايت www.ostomy.bartarholding.com مراجعه فرماييد.