• ساختار یک‌تکه کتتر باعث تسهيل در جاگذاری می شود.
  • کتتر 1Fr/28G برای كودكان كم وزن (حتی زير 1Kg)می باشد.
  • پلی اورتان استحكام كتتر را بالا می برد.
  • درجه بندی بر حسب سانتی متر جاگذاری دقيق نوک كتتر را ممكن می سازد.
  • اكستنشن تيوب با باله اجازه تثبيت كتتر را داده، احتمال فلبيت و حركت كتتر  از محل ورود را كاهش می دهد.
  • كلمپ برای راحتی در تنظيم مسير جريان موجود است.
  • يک نوار اندازه گيری به جاگذاری دقيق سر کتتر کمک می كند.
  • اينترديوسر از نوع ميكروفلش (20G) به همراه كانولا با تكنولوژی فلش بک به دليل داشتن سوراخ جانبی سر سوزن تشخيص سريع برگشت خون را ممكن می كند.