• شکل حبابی سر کتتر اجازه تزریق موثر ماده حاجب را می دهد.
  • کتتر مدرج اجازه می دهد تا جراح از ميزان ورود آن به داخل حالب مطمئن  شود.
  • همراه با استایلت و کانکتور قفل Luer برای سرنگ
  • جنس: PVC
  • استريل