مجموعه تکنی پلکس شامل:

  • یک سوزن از نوع Locoplex مدرج بر حسب سانتی متری و پوشش عایق و فقط نوک اريب آن رسانا است. همراه یک کابل الکتریکی بلند (60 سانتی متر) و یک  اكستنشن تيوب 50 سانتی متری
  • یک کانکتور
  • یک فیلتر آنتی باکتریال
  • یک سرنگ 10 سی سی
  • یک پانسمان شفاف 10×15