• نگه داشتن پانسمان های کوچک و متوسط به خصوص بر روی پوست های مرطوب
  • نگه داشتن تیوب های سبک
  • نگهداشتن چسب استومی بر روی پوست
  • مناسب برای پوست های حساس و آسیب دیده
  • یکبار مصرف و به صرفه از نظر اقتصادی
  • عدم وجود لاتكس و مواد حساسيت زا در ساختار چسب
  • در دو رنگ بژ و سفيد