• این چسب برای شما احساس امنیت و آرامش را ایجاد می ‏کند.
  • شکل پذیری بالایی دارد.
  • کتترها و لوله های درناژ با اطمینان سر جای خود می مانند.
  • حرکت مفاصل را محدود نمی کند.
  • سطح آن با نوعی چسب ضد حساسیت پوشیده شده است.
  • در پروسه های رادیوگرافی اختلالی ایجاد نمی کند
  • موجود در طول 10 متر