• راحتی استفاده از چسب توسط کاربر
  • راحتی و اطمینان خاطر و جدا شدن چسب بدون درد
  • چسب لوله ست سرم را بر روی پوست ثابت نگه می دارد و پد، روی محل تزریق را می پوشاند که باعث می شود چسب به محل تزریق نچسبد.
  • این چسب اجازه عبور هوا و رطوبت را فراهم می کند.
  • مواد تشکیل دهنده این چسب، ضد حساسیت است و پوست را آزار نمی دهد. هیچ آثاری از چسب، بعد از برداشتن آن، به جای نمی ماند.