پروتز Titan‌از اجزای زير تشكیل شده است:

  1. یک‌مخزن ( كه در شكم قرار می گيرد)
  2. دو سیلندر يا جسم لوله ای شکل
  3. یک پمپ

هر قسمت با لوله سيليكونی بهم متصل است. افراد دارای پروتز می توانند از دستگاه MRI‌ استفاده کنند به شرط اينكه به مسئول مربوطه اطلاع دهند تا شرايط استفاده از MRI برای فرد دارای پروتز رعایت شود.تمام اجزای محصولات پروتز Titan® دارای یک پوشش آبدوست بر روی تمام سطوح خارجی هستند که به پزشک اين امکان می دهد تا محلول مناسب را انتخاب کند که به سرعت توسط سطوح پروتز جذب می‌شود و باعث کاشت آسان‌تر دستگاه می‌شود.

بعد از كاشت پروتز Titan‌كلوپلاست، ديده نمی شود.و وجود پروتز با نگاه كردن به آلت قابل تشخيص نيست.

ویژگی های كلیدی و مزایا:

  • پمپ لمسی: با  لمس دکمه به راحتی باد شده و  امکان تخلیه آسان دستگاه وجود دارد
  • مواد Bioflex® ،  به سيلندرها استحکام بی‌نظیری را می‌دهد.
  • با وجود شیر Lock-out™ مخزن Cloverleaf، خطر تورم به صورت خودكار كاهش می يابد.
  •  پوشش هیدروفیلیک به پزشک اجازه می دهد تا از محلول آبی انتخابی خود برای به حداقل رساندن خطر عفونت و کمک به قرار دادن جراحی استفاده کند.
  •  پایه پروگزیمال نسبت به سيلندر زاویه صفر درجه دارد كه منجر به سهولت در كاشت پروتز حين جراحی دارد.
  • نوک نرم پروتز با آناتومی دستگاه تناسلی تطابق دارد.
  • طول لوله بسته به طول سیلندر متفاوت است تا امکان قرارگیری مناسب پمپ فراهم شود.