پانسمان جراحی فارماپور با پوشش ضد آب شرایط محافظت از زخم در برابر باکتری ها و ویروس ها را فراهم می کند و مناسب برای درمان زخم های جراحی، زخم های کوچک، ساییدگی، پارگی، و سایر زخم های حاد می باشد.

  • استفاده از پلی اورتان: پلی اورتان به علت ساختار مولکولی منحصر به فرد خود باعث ایجاد شرایط تراوایی بیشتر برای خروج بخار آب از زخم های مرطوب در مقایسه با بقیه جنس های معمول می گردد.
  • ضد آب: این امکان را برای شما فراهم می کند تا فارغ از هر نگرانی بتوانید حمام کنید.
  • ممانعت در برابر ویروس ها و باکتری ها: کمک به محافظت از زخم دربرابر آلودگی های خارجی که منجر به تسریع روند بهبود زخم و جلوگیری از بروز عفونت می گردد.
  • عدم استفاده از لاتکس: حساسیت پوستی ایجاد نمی کند.
  • پد با جذب بالا: با استفاده از پد با قابلیت جذب بالا، فرایند جذب ترشحات زخم با سرعت بیشتری انجام شده، که مانع از خیس خوردگی زخم و تسریع روند بهبود می گردد.
  • جدا شدن آسان چسب به هنگام تعویض پانسمان: لایه ای از پانسمان که در تماس با زخم است به آسانی از سطح آن برداشته می شود و موجب کاهش آسیب به زخم در هنگام تعویض پانسمان می شود.
  • راحتی: این پانسمان بسیار راحت است و فعالیت های شما را محدود نمی کند.