• تناسب منحصر به فرد از خواص آبرسانی و جذب
  • به راحتی قابل اعمال و حذف از روی زخم است.
  • نشتی و خیس خوردگی را به حداقل می رساند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات مراقبت از زخم به وب سايت www.wound.bartarholding.com مراجعه فرماييد.