• در بیهوشی عمومی، کما، مشکلات تنفسی ،هم بصورت اورال و هم نازال قابل استفاده است.
  • جنس: PVC
  • یکبار مصرف
  • نوار راديواوپک مشخص کننده محل دقیق لوله در  عكس رايولوژی
  • کاف با حجم کم – فشار بالا (Low Volume – High Pressure )، که مانع از عبور ترشحات دهان، حلق و نای و آسپیراسیون آن به ریه می شود.
  • سوراخ مورفی برای جلوگیری از انسداد کامل