• در بیهوشی عمومی، کما، مشکلات تنفسی ، هم بصورت اورال و هم نازال قابل استفاده است.
  • مناسب كودكان زير 8 سال
  • بدون کاف
  • جنس PVC
  • کانکتور mm 15 ، که به همه رابط های استاندارد موجود اتصال می یابد.
  • نوار رادیواپک
  • Murphy Eye (سوراخ قسمت جلویی لوله تراشه) ، که ریسک بسته شدن سر لوله تراشه را کاهش داده و باعث حفظ جریان هوا حتی در حالت انسداد سر لوله تراشه می‏شود.
  • از سايز 2 تا 6.5 در دسترس می باشد.