کتتر های دو  و سه لومن برای کاتتریزاسیون ورید اجوف به روش سلدینگر می باشدو  امکان قرار دادن نوک کاتتر ورید مرکزی مبتنی بر ECG و کنترل موقعیت نوک کتتر وجود دارد.  نوک نرم کتتر از آسیب عروقی جلوگیری می کند. خاصيت راديواوپک، كنترل کتتر را تحت X-Ray امكان پذير می سازد.

اجزا ست شامل:

  • needle : که مکانیزم سیفتی آن در حین استفاده فعال شده و از فرورفتن سوزن در دست جلوگیری می کند.
  • کتتر دو راه يا سه راه سرتوفیکس Certofix
  • گایدوایر نایتینول با انعطاف پذیری بالا و مقاوم در برابر پیچ خوردگی که جایگذاری کتتر را تسهیل می کند. این گایدوایر با هر دو سر J و straight بر روی یک وایر، امکان استفاده مطابق نیاز کاربر را فراهم می کند. علاوه بر آن، همه گایدوایرها، دارای درجه بندی طولی هستند تا میزان ورود به داخل رگ توسط کاربر تشخیص داده شود.
  • سرنگ ml 5 لورلاک Omnifix
  • دیلاتور
  • اسکالپل
  • کابل ECG
  • دریچه Safsite