• هر شيت  ادراری قابل استفاده برای 24 ساعت می باشد.
  • چسب متعادل که قابل اعتماد و سازگار با پوست است.
  • دم ضد پیچ خوردگی که از انسداد محافظت می کند.
  • سیلیکون کشسان و قابل تنفس برای تناسب کامل و برداشتن آسان و بدون درد.
  • اپلیکاتور دو نواره كه استفاده را آسان كرده است.
  • بسته بندی جمع و جور، و راحت.