• احتباس ترشحات در پانسمان ریسک نشت و خیس خوردگی لبه های زخم و پوست اطراف آن، حتی تحت فشار را کاهش می ‏دهد.
  • اين پانسمان برای زخم های عفونی، مستعد عفونت و زخم هایی که درمان آنها برای مدت قابل توجهی متوقف مانده است، كاربرد دارد.
  • در دو نوع چسب دار و بدون چسب و در شكل های مختلف با توجه به محل زخم عرضه می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات مراقبت از زخم به وب سايت www.wound.bartarholding.com مراجعه فرماييد.