• احتباس ترشحات در پانسمان ریسک نشت و خیس خوردگی لبه های زخم و پوست اطراف آن، حتی تحت فشار را کاهش می‏دهد.
  • اين پانسمان در دو نوع چسب دار و بدون چسب و در شكل های مختلف با توجه به محل زخم عرضه می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات مراقبت از زخم به وب سايت www.wound.bartarholding.com مراجعه فرماييد.