• برای استفاده بزرگسالان
  • طول: 40 سانتی متر
  • سايز 16 تا24  فرنچ موجود است.