علامت گذاری در هر سانتی متر كه به جاگذاری نوک سوزن كمک می كند.

هاب ارگونومیک و شفاف جهت كنترل آسان با دست و كنترل آسپيراسيون قبل از تزريق

لوله اکستنشن سه لایه شفاف (PE/EVA/PVC)، به طول 50 سانتی متر، حجم پرایم: 1 میلی لیتر، برای تزریق محلول بی حس کننده و مشاهده رفلاکس خون.

نوک مورب سوزن با زاويه 30 درجه، جهت نفوذ به فاشيا