• سوزن دارای نوک تیز اين امكان را فراهم می كند كه برای نفوذ به دورا، نيروی كمی اعمال شود.
  • هاب شفاف كه رويت رفلاكس CSF‌ را امكان پذير می سازد.
  • بازخورد لمسی (كليک دورا) برای تشخيص آسان ساختارهای بافتی
  • میزان پایین PDPH (Post Dural Puncture Headache) به دلیل طراحی خوب سوزن
  • در سايزهای 18، 25، 26،27 گيج و در طول 3.5 اينچ در ايران موجود است.