• این محصول بدون نشتی با چرخش آسان می باشد.
  • امکان انتقال مایعات با حجم زیاد بدون ایجاد حباب هوا یا هر گونه اختلال را فراهم می‌آورد.
  • جهت نشان دادن حرکت مایع بر روی این سه راهی نمایانگر پیکان وجود دارد.
  • اين وسيله محصول كمپانی B.Braun‌است.