• نازک اما بسیار محکم است.
  • الاستیک است و به راحتی بر پوست می چسبد.
  • یک فضای کار استریل، اطراف محل جراحی، برای شما فراهم می کند.
  • بطور مطمئنی در جای خود باقی می ماند.
  • هر درپ جراحی اینسی فیلم فارماپلاست، بطور جداگانه بسته بندی شده و استریل می‏شود.
  • فیلم ضد آب، ضد باکتری و ضد ویروس است.