• جذب بالای ترشحات در مقایسه با سایر پانسمان های آلژینات و هیدروفایبر
  • حفظ یکپارچگی پانسمان  در هنگام تعويض
  • حداقل خطر نشت و خيس خوردگی

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات مراقبت از زخم به وب سايت www.wound.bartarholding.com مراجعه فرماييد.