• بدون احساس سوزش
  • جلوگيری از مشكلات پوستی حاصل از مواد دفعی و چسب ها
  • بدون ايجاد اختلال در چسبندگی چسب
  • بدون ايجاداختلال در تنفس پوست

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات استومی به وب سايت www.ostomy.bartarholding.com مراجعه فرماييد.