كتتر آرتريوسل با طول 8 سانتی متر و سايز 20 G در دسترس می باشد.

ArterioSel در بسته بندی استریل حاوی:

یک کتتر شفاف و راديواوپک از جنس پلی اتیلن با توپی بالدار

یک گایدوایر سر صاف

یک سوزن پانكچر با: الف)یک شیر سیلیکونی BLS، ب)یک هاب مخروطی، ج) یک محفظه مشاهده