• یک بار مصرف
  • از جنس آلومینیوم انعطاف پذیر که با شیت پلاستیکی پوشیده شده است.
  • با سر نرم صیقل داده شده برای جلوگیری از آسیب در هنگام اینتوباسيون