• ساخته شده از PVC نرم و شفاف
  • لبه رو به بالا باعث تطابق با صورت بيمار می شود.
  • دارای بند سر و گیره بینی قابل تنظیم است.
  • طول استاندارد لوله 2.1 متر است.
  • در دو سايز اطفال و بزرگسال در دسترس می باشد.