هولدینگ برتر با توزیع محصولات قلبی-عروقی از برند برجسته  Boston Scientific در ایران، راه حل های نوآورانه ای برای درمان انسداد سیستم عروق كرونری ارائه می دهد.