كمپانی پزشكی بی براون، يك كمپانی آلمانی است كه در زمينه توليد و توسعه تجهيزات مختلف پزشكی و همچنين محصولات پيشرفته داروسازی و تغذيه بالينی وغيره فعاليت دارد و با حضور مستقيم در بيش از 64 كشور و اعطای نمايندگی در سراسر دنيا، به یک سازمان جهانی و يكی از بزرگترين توليد كننده های محصولات پزشكی تبديل شده است.

هلدينگ برتر، بعنوان نماينده انحصاری بخشی از محصولات كمپانی بی براون، تجهيزات دسترسی عروقی، بی حسی موضعی و تيغ های جراحی اين كمپانی را در بازار ايران توزيع می نمايد. ما نيز در ادامه سياست های كمپانی بی براون به توسعه محصولات با كيفيت در بازار ايران متعهد می مانيم.