كمپانی بوستون ساينتيفيک توليد كننده دستگاه ها و محصولات مصرفی و درمانی پيشرفته در حوزه های متنوعی همچون: قلب و عروق؛ جراحی قلب، گوارش، مغز و اعصاب و … می باشد. شركت ابد زير مجموعه ای از هولدينگ برتر، عرضه كننده محصولات مصرفی و دستگاه های اين كمپانی در زمينه بيماری های قلب و عروق شامل استنت ها و بالن ها می باشد.