كمپانی كلوپلاست یک شرکت چندملیتی دانماركی است كه محصولات و خدماتی برای افرادی که دارای شرایط پزشکی خاص هستند ارائه میدهد.  فعاليت كلوپلاست شامل توليد محصولات مراقبت از استومی، مراقبت از بی اختياری، مراقبت از زخم و پوست، اورولوژی و ارائه خدمات مرتبط با آنها می باشد. از زمانی كه كلوپلاست اولين كيسه استومی در دنيا را توليد نمود تا به امروز ماموريت آن تلاش برای كمک به بيماران بوده است تا به زندگی طبيعی برگردند.
در ايران نيز هلدينگ برتر، نماينده انحصاری محصولات كلوپلاست، بيش از بيست سال است كه سابقه درخشان ارائه محصولات با كيفيت اين كمپانی و خدمات رايگان و همكاری با جامعه پزشكی را با هدف ارتقا سطح سلامت جامعه دارد.